Räntor Räntekurvorna pekar uppåt men kommer nästa år stiga långsammare än vad man tidigare trott. Det spår Swedbank i bankens färska ränteprognos.

Det är i decemberupplagan av ”Räntebladet” som Swedbanks analytiker konstaterar att globala långräntor den senaste tiden sjunkit främst på grund av oro för ökad smittspridning och omikron.

”Även om omikron kan fortsätta att tynga riskhumöret och räntor i närtid, räknar vi med stigande räntor på sikt. Sammantaget gör vi små revideringar jämfört med föregående prognoser men räntorna förväntas stiga något långsammare under 2022”, skriver Swedbank.

Prognoserna förutsätter dock att pandemin inte leder till nya omfattande och långvariga nedstängningar i Europa eller USA.

När det gäller korta räntor väntas dock en mer sidledes rörelse.

”Riksbanken indikerar att reporäntan kommer att höjas till 0,25 procent i slutet av 2024, vilket är senare än vår prognos (andra halvåret 2023). Marknaden diskonterar 1 höjning redan under 2022, vilket vi alltså inte tror realiseras. Detta håller tillbaka svenska korträntor även nästa år”, skriver Swedbank.

För boräntorna innebär scenariot att de bundna successivt kommer att stiga under 2022 och 2023.

”Därtill räknar vi med att Riksbanken kommer att trappa ned köpen av säkerställda obligationer redan under nästa år, vilket också kan lyfta de bundna boräntorna. Den rörliga bolåneräntan väntas börja stiga först under 2023 då Riksbanken höjer räntan”, skriver Swedbank.

Tabell: Swedbanks ränteprognos i december 2021

swedbank-ranteprog-dec-21

Källa: Swedbank