Bolån Boräntorna kommer att fortsätta att stiga den närmaste tiden för att sedan toppa på 4,75 procent nästa år. Men uppgångarna blir inte lika höga som Swedbank tidigare befarat.

Det är i bankens färska upplaga av Räntebladet som Swedbanks analytiker konstaterar att marknadsräntor med längre löptider sjunkit tillbaka något den senaste tiden.

– Räntorna har sjunkit både i Sverige och omvärlden under den senaste månaden, vilket bidrar till att vi justerar ned ränteprognoserna något. Vi räknar ändå fortsatt med en viss uppgång av räntor under de närmaste månaderna och att de börjar vända nedåt först under 2023 och 2024, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Men det är inte bara lägre marknadsräntor utan också sjunkande bolånemarginaler som gör att boränteprognosen revideras ned. Enligt FI har bankernas bolånemarginal minskat från 1,4 procent i januari till 0,9 procent i september. Framöver antas oförändrade marginaler vilket innebär att bolåneräntorna beräknas följa den allmänna ränteutvecklingen, skriver Swedbank.

Men innan vi får se toppen ska räntan på tremånaders bolån upp en bit till. Riksbanken höjde nyligen styrräntan med 0,75 procent och Swedbank spår ytterligare en höjning med 50 punkter i februari vilket väntas lyfta tremånadersräntorna.  Swedbank spår sedan att räntesänkningar påbörjas om knappt ett år då den ekonomiska aktiviteten har dämpats och inflationen fallit tillbaka.

– Vi tror fortsatt på stigande bolåneräntor i närtid, men förutser att uppgången inte blir fullt så stor som i föregående prognos. Vi prognoserar att de rörliga bolåneräntorna toppar på 4,75 procent i början av nästa år. Den tidigare prognosen låg på 5,0 procent, säger Andreas Wallström.

Tabell: Swedbanks prognos för boräntornas utveckling framöver. Procentsatserna avser faktiska räntor (ej listräntor)

Bolån okt-22 jun23 dec23 jun24 dec24
3 mån 3,01 4,75 4,30 4,00 3,80
3 år 4,17 4,40 4,10 4,00 3,80
5 år 4,07 4,40 4,10 4,00 3,80


Källa:
Swedbank