Konjunktur Efter den oväntat stora BNP-nedgången det första kvartalet och en svag start på det andra kvartalet sänker Swedbank sin BNP-prognos för 2022.

”Aprildata visar en inbromsning i april. Tillsammans med den oväntat stora nedgången under det första kvartalet räknar vi nu med en lägre BNP-tillväxt i år jämfört med vår aprilprognos”, skriver bankens analytiker Mara Wallin Fredholm och Pernilla Johansson i ett marknadsbrev.

Nu räknar Swedbank med att svensk BNP växer 1,9 procent i år, att jämföra med de 2,8 procent som de spådde i sin senaste prognos i april.

Statistik på torsdagen visade att SCB:s BNP-indikator sjönk 0,4 procent i april, från i mars. En bidragande orsak var att hushållens konsumtion minskade 0,4 procent under månaden, där det syns ett fortsatt tydligt skifte över mot tjänstekonsumtion. Produktionen i näringslivet ökade dock med goda 0,9 procent, drivet av just tjänsteproduktionen, medan industrins orderingång sjönk.