Pension En stor del del av 55-plussarna tänker gå i pension i förtid. Men det kan bli kostsamt, visar en undersökning från Swedbank.

För att undvika att pensionerna blir för låga kommer pensionsåldern höjas i takt med att medellivslängden ökar. Från 2026 är den ordinarie pensionsåldern 67 år, konstaterar Swedbank i ett pressmeddelande.

– Dagens 60-åringar får räkna med att gå i pension när de är 67. I gengäld får de lite mer i plånboken än om de går i pension vid 65. Fler år i arbete ger högre pension, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.

Men det är långt ifrån alla som tänker jobba ända till 67 år. Enligt en Sifo-undersökning säger bara tio procent av de som i dag är mellan 55 och 60 år att de kommer att arbeta så länge. I stället planerar mer än hälften gå i pension vid 65 år eller tidigare.

Men att gå i pension tidigt kan bli kostsamt. Enligt Swedbank kan det innebära mellan 2 000 och 5 000 kronor mindre i pension varje månad.

– För en 60-årig undersköterska, grundskollärare eller byggarbetare minskar pensionen med 2 000-3 000 kronor per månad om hen går i pension vid 65 i stället för vid 67 års ålder. För en tjänsteman i samma ålder kan pensionen bli runt 5 000 kronor lägre per månad om hen går i pension två år före sin pensionsålder, säger Madelén Falkenhäll.

Samtidigt anger över hälften av 55-plussarna att det finns sådant som hindrar dem från att jobba längre än till 65 år, som att inte orka mentalt eller fysiskt och att tempot på arbetsplatsen är för högt.

– För de som av olika anledningar inte vill eller kan jobba till sin pensionsålder, kan ett alternativ till att sluta arbeta helt vara att försöka jobba deltid de sista åren. Pensionen blir lägre än om man fortsatt att arbeta heltid, men inte lika låg som den skulle bli om man slutat jobba helt åren före pensionsåldern, säger Madelén Falkenhäll och fortsätter:

– För en grundskollärare blir det 2 500 kronor mer i pension per månad om hen jobbar halvtid de två sista åren före pension, jämfört med att sluta helt. Tar hen ta ut av sin pension un der tiden blir effekten inte lika stor.