Lundin Energys oljeplattform i Barents hav.

Placera Swedbanks kapitalförvaltningsbolag Swedbank Robur skärper sin policy och klimatstrategi och kompletterar nu tidigare beslut att inte investera i kol med att välja bort olja och gas, framgår av ett pressmeddelande.

Klimatstrategin gäller från den 1 januari 2021 för ytterligare skärpning kring vilka innehav som inte ska investeras i. Utöver kol, som uteslutits i ett tidigare skede, innefattas nu även verksamheter inom olja och gas, skriver Swedbank Robur.

Swedbank Roburs hållbarhetschef Pia Gisgård uppger för Nyhetsbyrån Direkt att den skärpta policyn och strategin innebär att totalt 39 bolag på den nordiska marknaden just nu väljs bort. Av dessa hade Swedbank Robur tidigare investeringar i Lundin Energy, Concordia Maritime, Equinor, Neste och Vapo.

Enlig ägardatatjänsten Holdings ägde Swedbank Robur drygt 55.000 aktier i Lundin Energy vid årsskiftet efter att 2015 ha varit den näst största ägaren med nära 20 miljoner aktier. Innehavet i Equinor var vid årsskiftet 248.000 aktier och som mest ägdes drygt 1,1 miljon aktier i inledningen av 2020. Bägge dessa innehav är nu nere på noll, enligt hållbarhetschefen.

De sista innehaven i Concordia Maritime och Neste avyttrades under det fjärde kvartalet i fjol.

Fondbolaget kommer även välja bort investeringar i okonventionella fossila bränslen såsom bland annat arktisk olja och gas, skifferolja och gas från dylik utvinning samt så kallad oljesand.

”Vi tar nu ytterligare ett stort kliv genom att aktivt välja bort investeringar i bolag med kol, gas och oljeverksamhet som inte har satt tydliga strategier och trovärdiga mål på hur de ska möta Parisagendans klimatmål”, sade Liza Jonson, vd på Swedbank Robur, i pressmeddelandet.

Undantag kan alltså göras, då för omställningsbolag som bedöms kunna uppfylla Parisavtalets mål om koldioxidneutralitet 2050, skrev Swedbank Robur. Dessa undantag ska sedermera redovisas på Swedbank Roburs Gröna Lista.