Fonder Swedbank Robur delar upp sin Östeuropafond i två fonder. Förändringen innebär att den populära premiepensionsfonden inte längre får vara kvar på fondtorget, enligt Pensionsmyndighetens fondhandelschef Rasmus Bjälkeson. Han rekommenderar dock fondens nästan 40 000 sparare att "sitta lugnt i båten" för att inte gå miste om eventuella utdelningar i framtiden.

På torsdag nästa vecka, den 27 april, kommer Swedbank Roburs Östeuropafond att delas upp i två fonder. Efter delningen kommer den befintliga Östeuropafonden enbart att bestå av ryska aktier medan övriga innehav flyttas över till en nybildad fond, Emerging Europe.

Den som inte gör någonting fram till delningen kommer automatiskt att få andelar i båda fonderna.

”Det innebär att värdet av dina fondandelar inte kommer att förändras”, skriver fondbolaget i ett informationsbrev.

Robur poängterar dock att andra distributörer än Swedbank kan hantera delningen annorlunda. Fonden är exempelvis mycket populär bland svenska premiepensionssparare och har drygt 38 000 andelsägare på fondtorget.

Pensionsmyndigheten är också en av distributörerna som kommer att hantera delningen på ett annat sätt, enligt myndighetens fondhandelschef Rasmus Bjälkeson.

– Fondtorgsnämnden som numera ansvarar för avtalen med alla fonder har beslutat att ingen av de här två delarna av Östeuropafonden kan vara kvar på premiepensionens fondplattform, säger han till Privata Affärer.

I samband med delningen kommer myndigheten att sälja fondens ”likvida delar”, det vill säga alla icke-ryska innehav, förklarar Rasmus Bjälkeson. Spararnas pengar från försäljningen återinvesteras sedan i förvalsalternativet AP7 Såfa.

– Fondens andelsägare kommer att få ett brev från oss med information om det här, tillägger han.

Östeuropafonden går fortfarande att sälja, men det är inte något som myndighetens fondhandelschef rekommenderar. Rasmus Bjälkeson uppmanar i stället spararna att ”sitta lugnt i båten” och avvakta delningen.

– Om man säljer nu får man bara ut värdet för den icke-ryska delen. Så kommer det också att vara om man avvaktar delningen, men skillnaden är att man då även har rätt till eventuella värden i de ryska aktierna, när de väl kan säljas. Det är en form av option på den ryska delen av portföljen, som man annars bara skänker bort, säger han.

Robur förväntar sig att ungefär 99 procent av Östeuropafondens innehav kommer att föras över till Emerging Europe, enligt informationsbrevet.

När delningen genomförts stängs den befintliga Östeuropafonden för både köp och inlösen på ”obestämd tid”.

”Det beror på att vi i dagsläget inte kan köpa eller sälja värdepapper på den ryska marknaden”, skriver fondbolaget.

Den nya Emerging Europe-fonden har samma förvaltningsavgift som Östeuropafonden, det vill säga 1,42 procent. Även hållbarhetskriterierna är desamma.

Fonden investerar i europeiska tillväxtmarknader, exklusive Ryssland och Belarus, och förvaltas av Elena Lovén, som ansvarat för Östeuropafonden sedan 2016.

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 följdes av hårda sanktioner från västvärlden. Den ryska sidan har bland annat svarat med att stoppa utländska aktörer från att handla på Moskvabörsen, samtidigt som inte gått att sälja värdepapper på andra sätt utan att bryta mot sanktionerna. 

Det har vid sidan av renodlade Rysslandsfonder även påverkat bredare Östeuropafonder som varit tungt investerade i landet.