Placera De senaste månaderna har börsen handlats sidledes. Men rapportperioden kan göra att börsen börjar röra på sig oavsett riktning på rörelsen, skriver Swedbank i juli månads investeringsstrategi.

Swedbanks strateger konstaterar att Stockholmsbörsen haft sitt bästa halvår sedan 1998 med en uppgång på drygt 20 procent. Men merparten av uppgången kom under årets inledande månader och sedan mitten av april har börsen handlat mer eller mindre sidledes.

Orsaken till detta tillskrivs bland annat osäkerheten kring när den amerikanska  centralbanken kommer avisera minskande tillgångsköp.

”Detta har resulterat i en, vad vi kallar, rotationsmarknad, där investerare växlar mellan olika teman och sektorer i marknaden. Vi ser detta som en av huvudförklaringarna till att utvecklingen varit sidledes, samtidigt har det varit större rörelser i enskilda sektorer och aktier”, skriver strategerna.

Frågan är nu vad det andra halvåret har att bjuda på.

”Sett till den exceptionella utvecklingen under första halvåret finns det kanske en oro hos investerare att börsen inte kan stiga mer i år. Historiskt har dock ett starkt första halvår ofta inneburit att den positiva trenden håller i sig under andra halvåret.”, skriver strategerna.

Men historisk avkastning är som bekant ingen garanti för framtida sådan. Swedbank tror dock att den stundande rapportperioden kan få börsen att röra på sig även om det är oklart vilken riktning det blir.

”Det kommer bli väldigt starka rapporter, och det ligger i marknadens förväntningar. Med tanke på att pandemin fortfarande pågår och nyheter kring prisinflation, komponentbrist och leverantörsproblem är frekventa har vi fortsatt stora och svåröverblickbara osäkerhetsmoment. Rapporterna kan agera som en katalysator för en rörelse som bryter det handelsintervall vi befinner oss i, oavsett riktning på rörelsen”, skriver strategerna.

Sammantaget ligger Swedbank kvar med en övervikt i aktier på medellång sikt. På regional nivå är Europa fortsatt favorit med rekommendationen övervikt. Japan får däremot undervikt medan Sverige, USA och tillväxtmarknader får en neutral stämpel.