Räntor Till skillnad från Fed och Norges Bank är svenska Riksbanken ännu inte redo att signalera någon räntehöjning framöver. Det gör att svenska korträntor hålls tillbaka medan de längre räntorna väntas stiga senare i år. Det skriver Swedbank i bankens senaste upplaga av Räntebladet.

”Trots fortsatt starka makroekonomiska signaler har ränteuppgången uteblivit under våren och försommaren. Det gäller svenska räntor och generellt sett även internationella långräntor. De amerikanska räntorna har till och med fallit något under de senaste veckorna”, skriver Swedbank.

Men banken räknar dock med att långräntorna stiger senare i år och under 2022 då den ekonomiska återhämtningen fortsätter och konjunkturen förbättras.

”Men den senaste tidens utveckling talar för att uppgången i år blir mer begränsad, vilket gör att prognoserna revideras ned något i närtid”, skriver Swedbank.

Banken pekar på att det är utvecklingen i USA som blir tongivande även för räntemarknaden i Europa.

”Fed signalerade nyligen att räntehöjningarna kan komma tidigare än väntat vilket medförde att den amerikanska räntekurvan flackade (genom att korta räntor steg och långa räntor sjönk)”, skriver Swedbank.

På hemmaplan spår Swedbank däremot att Riksbanken väntas lämna reporäntan oförändrad under hela prognoshorisonten.

”Vi bedömer att Riksbanken, till skillnad från Fed och Norges Bank, ännu inte är beredda att signalera någon räntehöjning framöver vilket håller tillbaka svenska korträntor”, skriver Swedbank.

När det gäller boräntorna väntas dessa följa ränteutvecklingen i stort.

”Det innebär att rörliga bolåneräntor ligger kvar på nuvarande nivåer medan de bundna räntorna stiger gradvis”, skriver Swedbank.

Tabell: Swedbanks ränteprognos juni 2021

  jun-21 dec-21 jun-22 dec-22
Reporänta 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolån 3 m 1,47 1,50 1,50 1,50
Bolån 3 år 1,29 1,35 1,40 1,50
Bolån 5 år 1,40 1,50 1,55 1,70

Källa: Swedbank Räntebladet