Swedbank: PMI-tjänster föll i december till 67,3: robust tillväxt i tjänstesektorn

2022-01-05 08:30:00
  • Delindex för affärsvolym svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster följt av leveranstider och orderingång medan delindex för sysselsättning ökade. Index för tjänsteföretagens affärsplaner steg i december till rekordhöga 78,0 och antyder om en fortsatt positiv syn om marknadsutsikterna det närmsta halvåret.
  • Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk för andra månaden i rad till 81,7 i december. Även om det är en lättnad antyder indexet om ett fortsatt högt och utbrett pristryck från leverantörsledet och därmed ett ökat tryck för höjda tjänstepriser inte minst efter de stigande energipriserna, säger Jörgen Kennemar.
  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index backade i december till 65,8 från 67,1 i november och visar på en fortsatt robust tillväxt i näringslivet drivet av tjänstesektorn medan industrin tappar fart.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 6-27 december.

Nästa publicering av Inköpschefsindex - tjänster och PMI-Composite: torsdagen den 3 februari 2022.

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Group Communication, tfn 070-643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, ansj@silf.se
Ralf Bagner, pressansvarig Swedbank, tfn 073-042 16 49, ralf.bagner@swedbank.se

Cision