Placera Swedbank rekommenderar övervikt i aktier med övervikt i Sverige och tillväxtmarknader på bekostnad av Japan och undervikt i räntor.

Inget tyder på på avtagande ekonomiska stimulanser i närtid, vilket gynnar finansiella tillgångar särskilt aktier, framhåller Swedbank i den uppdaterade investeringsstrategin för februari. Banken räknar med kraftigt ökad ekonomisk aktivitet samtidigt som företagens intjäning och lönsamhet fortsätter utvecklas väl.

”Rapportsäsongen är i full gång och övertygar. Siffrorna är i många avseenden nära de som gällde innan pandemin och de framåtblickande beskeden från bolagen fortsätter att förbättras. I den negativa vågskålen har vi aktievärderingarna som knappast är låga, men svåra att sätta i ett historiiskt perspektiv”, summerar banken läget på Swedbanks och Sparbankernas placeringssajt Aktiellt.

”Få placeringsalternativ”

I den smått unika miljön är placeringsalternativen få, konstaterar banken, men ser också att viktiga segment av marknaden har en betydligt försiktigare värdering och förutsättningar att fånga mer av marknadens intresse.

De spekulativa inslag på marknaden som, enligt banken, på sina håll nått klart osunda nivåer och som den bedömer i stort saknar fundamental förankring ser den i nuläget är ett hanterbart och övergående problem.

”Det ändrar inte vår grundläggande positiva syn på tillgångsslaget aktier, och vi väljer att behålla en rekommenderad övervikt. Vi ser fortsatt att marknader med en relativt hög andel konjunkturkänsliga aktier har förutsättningar att fungera väl. Vi behåller vår allokering på regionnivå: övervikt i Sverige och på Tillväxtmarknader som finansieras med fortsatt undervikt i Japan, medan Europa och USA behåller sina neutrala rekommendationer.”

Stor undervikt i räntor

Swedbank behåller samtidigt sin stora undervikt i räntor eftersom den inte ser någon överhängande risk för kraftigt stigande långräntor i närtid, och bibehåller även den likaviktade fördelningen mellan penning- och obligationsmarknad.

Sannolikheten för en räntesänkning har ökat något hos såväl Riksbanken som ECB, enligt Swedbank, även om Swedbank inte har det i sina prognoser. Den kortsiktiga inflationen beräknas kunna stiga något även om den hålls nere av en fortsatt stark krona. Iinflaitonsförvätningarna bedöms förbli låga och inflationsmålet troligen inte uppnås förrän 2023.    

Inom tillgångsslaget krediter vidhåller banken neutral vikt med en liten tilt åt High Yield.