Swedbank över förväntan

Publicerad 2013-01-30 07:00

Rapport Swedbank, med vd Michael Wolf, redovisar ett resultat som var bättre än väntat. Banken höjer nu utdelningen rejält.

Swedbanks rörelseresultat blev 4.977 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (1.753), att jämföra med väntade 4.301 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Räntenettot blev 5.465 miljoner kronor (4.967), mot förväntade 5.258 miljoner kronor.

I rapporten framkommer också att Swedbank höjer sin utdelningspolicy till 75 procent av nettovinsten.

Tidigare mål var att dela ut 50 procent av årets resultat, ”under förutsättning att banken uppfyller sina kapitaliseringsmål”, vilket sattes i början av 2011.

”Beslutet stöds av bankens robusta intjäningsförmåga och låga risk i kombination med att kreditefterfrågan bedöms vara begränsad under överskådlig framtid. Med den nya utdelningspolicyn fortsätter vi att bygga kapital i banken men inte lika fort som tidigare”, skriver Swedbanks vd Michael Wolf i bokslutsrapporten.

Swedbank föreslår nu att 9:90 kronor delas ut till aktieägarna i vår, för såväl A- som för preferensaktier, upp från 5:30 kronor per aktie i fjol. Förväntat var 6:88 kronor.