Konjunktur Återhämtningen i den svenska ekonomin har fortsatt, även om pandemin fortfarande tynger delar av tjänstesektorn. Vaccineringen pågår och tillväxten väntas öka takten under det andra halvåret och hålla i 2022. Det skriver Swedbank i en konjunkturprognos som presenterades på tisdagen.

Sveriges BNP väntas ha ökat 3,6 procent 2021 och 3,6 procent 2022.

I föregående prognos, i november, räknade Swedbank med att BNP skulle öka 3,0 procent 2021 och 3,6 procent 2022.

Coronapandemin har ännu inte släppt sitt grepp om Sverige och sjukvården är fortsatt under hård press, men vaccineringen har kommit igång.

”Restriktionerna väntas lätta gradvis under kommande månader. Sverige står i startblocken för en rejäl återhämtning där vi räknar med att hushållens konsumtion sitter i förarsätet. Återhämtningen får också en extra skjuts från en stark global utveckling”, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson” i en kommentar.

Tillväxtprognoserna revideras upp globalt, men främst i USA, som växer med 6,8 procent i år. Euroområdet spås visa en tillväxt på 4,0 procent.

Arbetslösheten i Sverige sjunker från dagens 8,9 procent till cirka 7,3 procent i slutet av 2022. De största riskerna för återhämtningen kretsar kring biverkningar av vaccin, leveransproblem av vaccin och nya virusmutationer.

Inflationen väntas öka globalt i närtid, men den gör det endast temporärt. Riksbanken förväntas lämna reporäntan oförändrad under prognosperioden och fortsatt öka värdepappersköpen i år för att därefter låta innehavet ligga kvar oförändrat under 2022.

”Riksbanken behöver fortsätta med en expansiv penningpolitik och stödja den ekonomiska utvecklingen”, säger Mattias Persson.

Bild: BNP-prognos

image