Swedbank lanserar ett ramverk för hållbar upplåning och finansiering

2022-09-27 08:00:00

- Det nya ramverket möjliggör för oss att finansiera gröna och sociala projekt och på så sätt stötta våra kunder ytterligare i deras omställning. Ramverket bidrar även till Swedbanks strategi, att vår verksamhet ska uppnå netto-noll utsläpp, genom att ge förutsättningar för att öka hållbar finansiering. Detta gäller inte minst i fastighetssektorn där Swedbank har en viktig roll som rådgivare till företag som ställer om och därmed kan vi möta deras investesteringsbehov för detta, säger Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability, Swedbank.  

Uppdatering av Green Bond Framework 
Klimatförändringar är idag en av samhällets största utmaningar och det behövs åtgärder nu för att hålla den globala uppvärmningen under 1.5ºC i linje med Parisavtalet. Swedbank är fast besluten om att ta en aktiv roll i detta och vi gör det bland annat genom rådgivning för att hjälpa våra kunder att ställa om. Efter fem år har nu Green Bond Framework uppdaterats för att kunna främja omställningen och samtidigt anpassats till nya regelverk, inklusive EU:s taxonomi.

I det nya ramverket bidrar tillämpliga gröna projekt till EU:s miljömål om begränsning av och anpassning till klimatförändringar. Kriterierna för dessa projekt är, i möjligaste mån, i linje med de tekniska granskningskriterierna i EU-taxonomins delegerade klimatakt.  

Ramverket inkluderar sociala tillgångar
Samhällsengagemang spelar en nyckelroll för Swedbank och bottnar i vårt 200-åriga arv. Den första sparbanken bildades 1820 för att hjälpa vanliga människor att spara och bygga en ekonomisk trygghet. Detta är lika aktuellt idag men trots det har alla inte möjlighet att nå dit själva. Vi ser att Swedbank kan vara med och bidra positivt på arbetsmarknaden, exempelvis genom finansieringslösningar för att öka sysselsättningen i grupper som idag står utanför arbetsmarknaden samt stärka entreprenörskap.

- Ramverket ger oss fler verktyg för att kunna stötta hållbarhetsprojekt med hjälp av våra finansieringslösningar. Samtidigt möter det kraven från våra investerare, då ramverket gör det möjligt för oss att ställa ut hållbara obligationer som är i linje med branschstandard och lagkrav, säger Anders Karlsson, CFO, Swedbank. 

Läs mer om Swedbank Sustainable Funding Framework (https://www.swedbank.com/sv/hallbarhet/strategi-och-ramverk/sustainable-funding-framework.html)

Kontakt:
Fredrik Nilzén (fredrik.nilzen@swedbank.se),hållbarhetschef Swedbank, tel. +46 76 773 19 26
Hannes Mård (hannes.mard@swedbank.se),presskommunikatör Swedbank, tel. +46 73 057 41 95

Cision