Ekonomi Den totala konsumtionen var i augusti 1 procent högre än 2019 års nivå. Det visar statistik som tas fram av Swedbank Makro utifrån korttransaktioner inom Swedbank Pay, som hanterar över hälften av alla korttransaktioner i Sverige.

Det var något lägre än under juni och juli i år när konsumtionen var ungefär 3 procent högre än under 2019.

Jämfört med pandemiåret 2020 var konsumtionen 7 procent högre i augusti i år.

Det var framför allt tjänstekonsumtionen som saktade in i augusti och låg 14 procent under 2019 års nivå. Det kan vara en följd av att många svenskars semester tog slut samtidigt som turismen från utlandet fortfarande är låg.

Men under veckan som avslutades den 4 september återhämtade sig konsumtionen något. Total konsumtion under förra veckan var nästan 9 procent högre än motsvarande vecka 2020, och 6 procent högre än samma period 2019. Både tjänste- och varukonsumtionen förbättrades jämfört med 2019, även om tjänstekonsumtionen fortfarande är lägre än normalt.

”Vi förväntar oss att både tjänste- och varukonsumtionen kommer att fortsätta stiga under hösten. Hushållens finansiella ställning är stark och en återgång till ett mer normalt konsumtionsmönster är att vänta i takt med att pandemin klingar av”, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, i en kommentar.