Räntor Efter den tydliga nedgången i långräntor i juli så syns nu ett trendbrott på de internationella räntemarknaderna. De senaste veckorna har räntor på statsobligationer till och med stigit något både i Sverige och internationellt även om räntorna fortfarande är klart lägre än i somras. Det skriver Swedbank i september månads upplaga av ”Räntebladet”.

”Vi räknar med att räntor med längre löptider fortsätter att stiga i takt med att den ekonomiska återhämtningen fortskrider. Ränteuppgången begränsas samtidigt av att flera mer långsiktiga, strukturella, faktorer bedöms fortsätta att hålla ned ränteläget både i Sverige och omvärlden”, skriver Swedbank.

Banken påpekar att ränteutvecklingen i höst kan påverkas av den amerikanska centralbanken även om det mesta redan är inprisat. 

”Vår prognos är att Fed börjar trappa ned på obligationsköpen i slutet av året, vilket i stor utsträckning bör vara diskonterat och därför inte föranleda några större marknadsrörelser”, skriver Swedbank.

På hemmaplan väntas Riksbanken behålla nollräntorna under flera år framöver.

”Detta håller tillbaka svenska korträntor även kommande år”, skriver Swedbank.

Det gör i sin tur att den korta tremånadersboräntan ligger kvar på samma nivå ytterligare några år. Men i takt med att långräntorna stiger kommer också de långa boräntorna att lyfta.

”Bolåneräntor på längre löptider stiger gradvis under prognosperioden medan de rörliga räntorna ligger kvar oförändrade ytterligare något år. Det innebär att vid slutet av året väntas räntan på ett bundet femårigt lån inte längre vara lägre än den rörliga räntan (3 månaders bindning)”, skriver Swedbank.

Tabell: Swedbanks prognos för olika räntor (september 2021).

  3/9 21  2021 dec  2022 jun  2022 dec  2023 dec
Reporäntan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stibor 3M -0,01 0,00 0,00 0,05 0,15
Statsobligationsräntor      
2 år -0,29 -0,20 -0,20 -0,10 0,00
5 år -0,09 -0,05 0,00 0,00 0,10
10 år 0,21 0,25 0,30 0,40 0,40
Bolåneräntor 44408,00  2021 dec  2022 jun  2022 dec  2023 dec
3 m 1,46 1,50 1,50 1,55 1,60
3 år 1,31 1,35 1,40 1,50 1,60
5 år 1,44 1,50 1,55 1,65 1,70