Sparande Ett nytt index från Swedbank visar att kvinnor har ett mindre aktiesparande än män. Över tid kan den lägre aktieexponeringen innebära att kvinnorna går miste om hundratusentals kronor i avkastning, varnar storbankens hållbarhetsekonom Madelén Falkenhäll.

Att spara i fonder är lika vanligt bland kvinnor som män och de allra flesta har en sparhorisont på tio år eller mer. Ett nytt index över kvinnors och mäns placeringar som Swedbank tagit fram visar dock att det finns en stor skillnad mellan könen – männen har en större aktieexponering i sitt sparande.

I bankens nya så kallade riskindex framgår det att kvinnornas aktiesparande uppgår till 94 procent av männens, vilket motsvarar en indexnivå på 0,94. 

– Att kvinnor har en lägre andel aktier i sina placeringar kan innebära ett deras sparkapital i slutändan blir lägre än männens. Det långsiktiga sparandet är en viktig del i en hållbar ekonomi genom hela livet, och det är synd om kvinnor skulle gå miste om avkastning, säger Swedbanks hållbarhetsekonom Madelén Falkenhäll i en kommentar. 

Skillnaden i sparandet kan få stora konsekvenser över tid, påpekar hållbarhetsekonomen.

I bankens räkneexempel, som utgår från ett månadssparande som ökar successivt under en 40-årsperiod, blir kvinnornas slutgiltiga sparkapital nästan 280 000 kr lägre jämfört med männens. Uträkningen bygger placeringar med låg avgift och en årlig real avkastning på 10 procent, motsvarande börsens utveckling de senaste 30 åren. 

Aktieexponeringen får tillsammans med förväntad avkastning stor skillnad på det totala sparkapitalet på lång sikt, fortsätter hållbarhetsekonomen. Med ett sparande på samma nivå som i det tidigare exemplet, men där den reala avkastningen minskar till 9 procent skulle kvinnornas sparkapital bli 900 000 kr lägre än männens.

– Att spara varje månad i ett antal olika fonder brukar vara en bra strategi. Låter man avkastningen ligga kvar i fonderna, fortsätter med ett regelbundet sparande och gärna ökar det i takt med att man får högre lön, kan man få lite av en snöbollseffekt i sina investeringar, kommenterar Madelén Falkenhäll.