Bostad Hushållens köpkraft är på rekordlåga nivåer, visar Swedbanks boindex. Vid ett bostadsköp skulle hushållen behöva använda mer än 30 procent av sin disponibla inkomst för att täcka sina boendeutgifter.

Under tredje kvartalet föll Swedbanks boindex för första gången sedan mätningarna började vid millennieskiftet. Det framgår i ett pressmeddelande.

Bankens sammanvägda boindex sjönk till 99, vilket är en bekymmersam nivå, enligt Swedbanks privatekonom Arturo Arques.

– Det innebär att hushållen i genomsnitt måste använda lite mer än 30 procent av sin disponibla inkomst till boendeutgifter om de köper en bostad i dag. Sannolikheten för att fler hushåll kan få problem med att betala för boendet har därmed ökat och mycket talar för att bostadspriserna fortsätter ner, säger han i en kommentar.

För grupperna småhus och bostadsrätter sjönk Swedbanks boindex till 97 respektive 102 under tredje kvartalet. Samtidigt föll medianpriserna för småhus med 15 procent och med 9 procent för bostadsrätter.

Trots prisnedgången ökade boendeutgifterna, framför allt på grund av stigande räntor och högre el- och uppvärmningskostnader, enligt Swedbank.

– Effekten av stigande bolåneräntor, el- och uppvärmningskostnader är kännbar. Hushållen tvingas nu prioritera hårt bland utgifterna och många kommer säkert behöva ta av sin sparbuffert för att kunna betala alla räkningar, säger Arturo Arques vidare i en kommentar.

När det gäller kategorin småhus poängterar storbanken att boindexet i dag står lägre än det gjorde under finanskrisen 2008, men fortfarande högre jämfört med fastighetskrisen på 1990-talet. Statistiken sträcker sig tillbaka till år 1995, tydliggör Swedbank som alltså började mätningarna fem år senare.

Under fastighetskrisen var det ränteutgifterna det stora problemet för hushållen medan kostnadsökningarna nu gör sig påminda på flera håll. I dag handlar det om en kombination av bland annat höga ränteutgifter, amorteringar samt el- och uppvärmningskostnader, konstaterar Arturo Arques.

– Det är tuffa tider nu. Det mesta som kan gå emot hushållen gör nu det med besked. Inflationen sprider sig till allt fler varor och tjänster och gör det omöjligt för hushållen att undvika kostnadsökningarna, fortsätter han i en kommentar.