Placera Swedbank höjer aktier och Sverige till övervikt samtidigt som Europa tas ned till neutral i den nya strategin för november.

Smittspridningen går för stunden åt fel håll vilket har föranlett en rad nya restriktioner, inte minst i Europa, och Swedbank väljer därför att neutralisera den tidigare övervikten för regionen. Men nu ser banken ”större potential för Sverige”, och höjder därför till övervikt i strategin för november som publicerades den 3 november, den amerikanska valdagen.

Banken behåller även övervikten för Tillväxtmarknader med fokus på Kina. Även den neutrala vikten för USA kvarstår. Finansiering av övervikterna förblir undervikten i Japan, enligt Mattias Isakson, chef för Strategi & Allokering hos Swedbank.

Långsiktigt har Swedbank en positiv inställning till aktier, och banken ser nu att läget är bra för att ta ett ”första steg i den riktningen”, då kapital kommer att söka sig till marknaden, eftersom placerare inte ser något annat alternativ.

Positionering inför 2021

– Därför höjer vi aktier till en liten övervikt trots att det finns risk att den kortsiktiga turbulensen håller i sig ett tag till. Vi ser att några av de faktorer som påverkat negativt på slutet gradvis kan komma att kunna klinga av och att investerare då kommer att påbörja sin positionering för 2021, säger Mattias Isakson.

Han uppger att smittspridningens omfattning, trots nya restriktioner, sannolikt inte når den omfattning som var under våren, men att det ändå finns risk för negativa överraskningar.

– Samtidigt levererar merparten av bolagen starka rapporter vilket bekräftar att det värsta är bakom oss och att botten sågs i det andra kvartalet.

Swedbank ser den negativa covidutvecklingen i kombination med till stor del avsaknad av framåtblickande kommentarer från de rapporterande bolagen som de tydligaste anledningarna till marknadsturbulensen på slutet.

”Leva med extra osäkerhet”

– Det är ingen större dramatik, givet den uppgång vi har sett tidigare. Men vi anser att det är tillräckligt mycket för att utnyttja svagheten som ett första steg i att positionera oss inför 2021, säger Mattias Isakson.

En risk är att det drar ut på tiden innan ett tydligt besked om utgången i presidentvalet kommer. Om så sker får ”marknaden leva med extra osäkerhet”, vilket sannolikt även försenar ett nytt stimulanspaket.

Det innebär att det hinner bli 2021 innan en återhämtning kommer, men trots covidutvecklingen finns det då sammantaget ett marknadsklimat som ”borde attrahera kapital till aktiemarknaden.