Penningtvättshärvan dvokatfirman Cliff Chance utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt visar att det i Swedbank under perioden 2014 till 2019 utfördes transaktioner med hög risk för misstänkt penningtvätt i form av insättningar på kundkonton till ett värde av 17,8 miljarder euro och utbetalningar från kundkonton till ett värde av 18,9 miljarder euro i de baltiska dotterbankerna, alltså ett samlat belopp om cirka 37 miljarder euro.

Det framgår av ett pressmeddelande från Swedbank där banken kommenterar rapporten som Clifford Chance lämnade till Swedbank och delar av koncernledningen i lördags.

Clifford Chance drar inga slutsatser om att penningtvätt faktiskt har ägt rum.

Enligt rapporten bearbetade Swedbanks estniska och lettiska verksamheter aktivt högriskkunder. Swedbanks estniska verksamhet accepterade också vissa högriskkunder som tidigare hade blivit avslutade som kunder i en annan bank i Estland, när den banken beslutat att avveckla utländska kunder med högriskprofil.

Vidare anser Clifford Chance att vissa av Swedbanks uttalanden relaterade till penningtvätt mellan oktober 2018 och februari 2019 har varit felaktiga eller presenterade utan tillräckligt sammanhang.

”Det är uppenbart att det har funnits kulturer i banken som inte är acceptabla. Det är allvarligt. Jag har tillsatt en utredning som ska genomlysa kulturen och peka på åtgärder. Det arbetet är igång”, säger Swedbanks nuvarande vd Jens Henriksson.

Clifford Chance konstaterar också att högriskkunder i den baltiska verksamheten har tillåtits att öppna konton i affärsområden i Sverige – Svensk Bankverksamhet och Stora företag & Institutioner. Samtliga dessa kunder har avvecklats.

Advokatfirman anser att bankens ledning under den undersökta perioden 2007 – 2019 misslyckades med att skapa en tydlig ansvarsfördelning i arbetet mot penningtvätt och att Swedbanks verkställande direktörer under perioden har haft bristande förståelse för hur verksamheten med utländska högriskkunder utgjorde en allvarlig risk för banken.

”Clifford Chances rapport bekräftar bilden av ett misslyckande. Banken har i sitt arbete mot penningtvätt inte levt upp till de krav som kunder, ägare och samhälle har rätt att ställa. Vi har nu facit och arbetar hårt med att komma till rätta med problemen”, säger Swedbanks ordförande Göran Persson.

Enligt rapporten har Swedbank-ledningens informationsgivning till styrelsen haft brister, och ledningen har förmedlat att rapporterade svagheter åtgärdas. Rapporten slår fast att det inte går att utläsa av styrelseprotokollen att styrelsen tydligt satte press på ledningen avseende de problem kring arbetet med penningtvätt som presenterades för dem.

Sedan 2019 pågår en rad åtgärder för att avhjälpa brister och säkra en hållbar bolagsstyrning, framhåller Swedbank.

”Banken genomför ett åtgärdsprogram som vid årsskiftet omfattade 152 initiativ. Nya befattningshavare har tillsatts på en rad centrala positioner, bland annat har banken en ny styrelseordförande, ny vice ordförande, ny verkställande direktör och en ny chef för regelefterlevnad. En ny kommunikationsdirektör och en ny riskchef har också rekryterats”, skriver Swedbank.

Clifford Chance skriver att Swedbank under den nya ledningen har stärkt arbetet mot penningtvätt och efterlevnaden av det internationella sanktionsregelverket, betonar banken.

Rapporten presenteras av Clifford Chance vid ett pressmöte klockan 10:00 på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg.

Clifford Chance anlitades i februari 2019 för att med forensiskt stöd från analysföretagen FRA och FTI genomföra en utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt. Utredningen omfattade kunder, transaktioner och aktiviteter från 2007 till och med mars 2019 samt hur banken har hanterat intern och extern informationsgivning.