Pension En vanlig uppfattning är att det lönar sig att fortsätta studera efter gymnasiet. Det leder till bättre jobb, och till slut en bra pension. Men det gäller inte alla, enligt beräkningar som Swedbank gjort, utan ibland kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att börja arbeta direkt efter gymnasiet.

Olika akademiska utbildningar ger olika ekonomiska förutsättningar senare i arbetslivet. Enligt Swedbanks beräkningar kan det skilja så mycket som upp till 20.000 kr per månad i pension, beroende på vilken utbildning som valts och hur löneläget ser ut i det valda yrket.

– Det kan skilja mycket i lön och pension beroende på vilken utbildning och vilket yrke du väljer. Därför är det bra att i förväg ha koll på hur privatekonomin påverkas av de val du gör. Men arbetslivet är långt, så du behöver också tänka på att försöka välja ett jobb du tycker om att gå till varje dag och orkar med i många år, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.

Mycket hög skillnad

Banken har jämfört två individer som båda har tre till fyra års högre utbildning. Det visade sig då att skillnaden i pension när det väl är dags blir mycket hög. Det skulle med andra ord i vissa fall ha lönat sig bättre att börja jobba direkt efter gymnasiet i stället för att fortsätta på universitet eller högskola.

I jämförelsen från Swedbank blir skillnaden 22.000 kr i pension mellan en IT-analytiker och en förskollärare. En förskollärare kan förvänta sig en pension på knappt 22.000 kr per månad, medan en IT-analytiker kan få dubbelt upp.

Du behöver studera tre till fyra år efter gymnasiet för att bli IT-analytiker eller förskollärare. Väl ute i arbetslivet skiljer sig lönen ordentligt redan vid första anställningen. En förskollärare i 30-årsåldern har en lön på runt 30.000 kr i månaden, medan IT-analytikern drar in cirka 42.000 kr.

”Skev löneutveckling”

Men det räcker inte med det utan därefter är även löneutvecklingen genom hela arbetslivet skev. En 50-årig förskollärare tjänar bara 34.000 kr i månaden, medan IT-analytikern i samma ålder nått upp till 59.000 kr i månaden.

– Olika akademisk utbildning kan ge väldigt olika ekonomiska förutsättningar genom livet, beroende på vilken utbildning man väljer. En förskollärare har lägre ingångslön än till exempel IT-analytikern, men också en sämre löneutveckling. Det gör att pensionen blir nästan 20.000 kr lägre per månad för förskolläraren, säger Madelén Falkenhäll.

– Att börja jobba direkt efter gymnasiet med ett jobb där löneutvecklingen är god kan ge en högre pension än ett jobb som kräver akademisk utbildning men som har en sämre löneutveckling sett över hela arbetslivet, säger hon.

”Studieskulden tynger”

Högre utbildning innebär dessutom ofta en studieskuld som ska betalas av under en lång rad av yrkesverksamma år. Heltidsstudier med fullt studielån ger drygt 38.000 kr per termin, vilket samlas ihop till en studieskuld på 305.000 kr under en fyraårig utbildning.

För att betala tillbaka studieskulden för till exempel en utbildning till förskollärare eller systemanalytiker behöver man betala 650 till 1.400 kr per månad under 25 yrkesverksamma år.

Ett tips till den som är på väg in i en utbildning där man kan förvänta sig en lägre pension är att börja pensionsspara så tidigt som möjligt. Om det går att kombinera med extrajobb under studietiden blir studieskulden inte lika hög, och det kan skapa förutsättningar för att med egna ansträngningar skapa en bättre pension, enligt Madelén Falkenhäll.