Aktier Swedbank gör en förändring i portföljen med bankens sektorfavoriter. Electrolux plockas bort och dagligvarujätten Axfood tar över bolagets plats i konsumentsektorn.

Swedbanks sektorfavoriter består av de aktier inom sju olika branscher som banken anser har bäst förutsättningar att ”utvecklas väl” i rådande marknadsmiljö. Placeringshorisonten uppgår till tolv månader.

I tisdagens uppdatering gör Swedbank en förändring i konsumentsektorn. Electrolux ersätts med dagligvarujätten Axfood.

Analyshuset Kepler Cheuvreux, som ansvarar för Swedbanks aktieanalyser, konstaterar att Axfood är ”ett av de ledande bolagen inom den svenska dagligvaruhandeln” med en marknadsandel på omkring 20 procent.

”Axfood är ytterst välpositionerad relativt rådande marknadstrender, där temat pris-värde blivit viktigare för konsumenterna som nu i allt större utsträckning söker besparingar”, skriver bolagets analytiker Magnus Raman i en analys som publicerades den 20 mars. 

”Lågpriskonceptet Willys har nämligen en mycket stark position på den svenska marknaden och denna butikskedja torde kunna fortsätta utvecklas väl i rådande marknadsmiljö och därmed överträffa den generella marknadstillväxten och fortsätta ta marknadsandelar”, tillägger han. 

Enligt analyshusets prognoser kommer Axfoods vinst per aktie att öka med 2,9 procent till 12,02 kr under 2023 och 6,4 procent året därpå till 12,79 kronor. 

Det är högre än analytikerkårens genomsnittliga förväntningar på bolagets vinst per aktie, som uppgår till 11,13 kr för 2023 respektive 12,07 kr för 2024. 

Kepler Cheuvreux räknar med att vinstestimaten på marknaden skruvas upp framöver, enligt Magnus Raman.

”Utöver ökade försäljningsvolymer ser vi också att ökad vinsttillväxt kommer att erhållas från en kontinuerligt högre andel egna märkesvaror, vilka för närvarande utgör omkring 31 procent av försäljningsandelen”, skriver han vidare i analysen.

I samband med portföljuppdateringen kommenterar Swedbank även marknadsutvecklingen i stort.

”Det råder för närvarande en stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen, då omvärldsfaktorerna är många och utfallsutrymmet stort”, skriver banken, och fortsätter:

”Detta innebär också att marknaden nu är känslig och att sannolikheten för stora svängningar på börsen också är förhöjd.”