Bostad Svenska bostadsägare får räkna med ännu högre räntor på sina rörliga bolån i höst när Riksbanken måste fortsätta bekämpa inflationen med kraftfulla åtgärder. Det framgår av en analysuppdatering från Swedbanks makroekonomer.

Inflationen väntas fortsätta stiga snabbt och nå en toppnotering på över 10 procent i november, skriver Swedbanks makroekonomer i en uppdaterad analys. 

Det innebär enligt storbankens experter att Riksbanken kommer att fortsätta höja styrräntan, vilket i sin tur leder till högre rörliga bolåneräntor. 

Swedbanks prognos är att den svenska centralbanken höjer styrräntan med 75 punkter (0,75 procentenheter) i september, därefter med 50 punkter i november och ytterligare 25 punkter i februari nästa år. Det betyder att styrräntan når 2,25 procent, enligt bankens prognos. 

Därför bedömer Swedbanks makroekonomer även att de rörliga bolåneräntorna kommer att justeras upp ytterligare under 2022.

Bankens experter tror att den rörliga räntan når 3,4 procent redan i december, vilket kan jämföras med 1,4 procent samma månad förra året. Samtidigt väntas de bundna bolåneräntorna vara nära toppen. 

─ De bundna bolåneräntorna har redan stigit påtagligt och vi bedömer att toppen är nära. Från och med nästa år ser vi en viss nedgång. När Riksbanken sänker styrräntan 2024 räknar vi med att även den rörliga bolåneräntan sjunker något, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, i en kommentar.