Aktie Swedbanks styrelse föreslår en ytterligare ordinarie utdelning för räkenskapsåren 2019 och 2020 på 7:30 kronor per aktie.

Den föreslagna utdelningen utgör tillsammans med de utdelningar som lämnats i februari och april i år 50 procent av nettoresultatet för åren 2019 och 2020, skriver Swedbank.

Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 1 november.

Med anledning av förslaget har bankens styrelse kallat till extra bolagsstämma den 28 oktober.