Placera Osäkerheten på marknaden är hög och det är för många pusselbitar som saknas för att göra avvikelser från den långsiktiga allokeringen. Det skriver Swedbank i juni månads investeringsstrategi.

– Ett pussel med saknade bitar går inte att lägga klart och därav förblir vår allokering neutral och fokus förblir på riskhantering, säger Mattias Isakson, chef för Swedbanks strategi och allokering till bankens placeringssajt Aktiellt.

I investeringsstrategin befaras den globala ekonomin och marknaderna stå inför en tuff höst.

”Marknaderna räknar med lägre tillväxt, nedjusterade vinsestimat och högre räntor. Ekvationen stannar dessvärre dock inte där. Risken att centralbankerna höjer räntan för snabbt och för mycket, i sin iver att tämja inflationen, sätter tillväxten på spel”, skriver Swedbank.

– I ett scenario där balansgången blir lyckosam samtidigt som inflationen gradvis faller tillbaka kan förutsättningarna vara relativt goda, säger Isakson men påpekar samtidigt att de senaste dagarnas höga inflationssiffror från både USA och europeiska länder är något av ett smolk i bägaren.

”Risken är att centralbankerna drar på ännu mer och då ökar risken för tillväxten”, skriver Swedbank.

I pusslet saknas bland annat biten där det framgår att inflationsnivån toppat.

”Den är central men löser inte pusslet. Vi behöver även den där det står att förväntningarna på kommande centralbankshöjningar har börjat avta. Med dem på plats återstår fortfarande biten som indikerar var tillväxten och vinstförväntningarna stabiliseras”, skriver Swedbank.

Swedbank behåller alltså neutral vikt för aktier men varnar för fortsatt turbulens.

– I närtid räknar vid med fortsatt relativt stora svängningar. Allt relaterat till inflation och centralbanker sitter fortfarande i förarsätet för marknadernas utveckling. Givet utsikterna ser vi generellt tydliga risker på nedsidan för aktiemarknaden, men bedömer också att en hel del av detta redan har avspeglats i kursutveckling, värdering och sentiment. När vi väger vi in alla faktorer ser vi att det mest troliga scenariot i närtid är en fortsatt volatil och stökig marknad, avslutar Isakson.