Aktie Swedbank kommer att redovisa kreditförluster på grund av ökade reserveringar om cirka 2,2 miljarder kronor i det första kvartalet. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Banken hänvisar i första hand till den kris som covid-19-epidemin utlöst.

”Försämrade makroekonomiska prognoser leder dock till att våra kreditreserveringar ökar. Vi har i vår bedömning gjort ett antal överväganden och däribland beaktat de omfattande stimulanspaketen som myndigheterna just nu genomför”, skriver banken.

Banken skriver vidare att den rådande osäkerheten har gjort att banken inte kan göra en fullständig bedömning på individuell nivå för hela låneportföljen. För flera sektorer har därför en generell reservering på portföljnivå gjorts.

”Vad gäller oljerelaterade exponeringar har däremot reserveringar gjorts för enskilda engagemang motsvarande cirka 0,8 miljarder kronor”, skriver Swedbank.

Banken skriver även att Finansinspektionens sanktionsavgift på 4 miljarder kronor, kreditreserveringarna på cirka 2,2 miljarder kronor tillsammans med stigande kostnader förväntas leda till ett negativt resultat under första kvartalet 2020.

Ser ökade kostnader

Swedbank uppskattar att de totala kostnaderna för helåret 2020 kommer att uppgå till cirka 21,5 miljarder kronor – exklusive sanktionsavgiften på 4 miljarder kronor från Finansinspektionen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ökningen på 1,5 miljarder kronor jämfört med tidigare uppskattning beror främst på högre utredningskostnader, ytterligare förstärkningar av arbetet mot penningtvätt och ökade insatser för att motverka effekterna av Covid-19 för våra kunder.

”Då de svenska och estniska myndigheterna, samt Clifford Chance, slutfört sina utredningar har banken nu en fullständig bild av de historiska bristerna i processerna för att motverka ekonomisk brottslighet. Det gör att vi bättre kan uppskatta kostnaderna kopplade till både utredningarna och det åtgärdsprogram som syftar till att komma till rätta med bankens tillkortakommanden”, skriver Swedbank.

Kostnaderna för utredningarna uppskattas i nuläget till totalt 1,55 miljarder kronor under 2020, vilket motsvarar en ökning med 750 miljoner kronor jämfört med tidigare uppskattning. Dessa kostnader omfattar den avslutade Clifford Chance utredningen, de pågående utvärderingarna av bankens regelefterlevnad och kultur, valideringen av bankens åtgärdsprogram, samt juridisk rådgivning under året.

Banken kommer dessutom att ytterligare stärka arbetet mot ekonomisk brottslighet med anledning av de slutsatser som framkommit i de olika utredningarna. Detta åtgärdsprogram beräknas kosta totalt 1,1 miljarder kronor för helåret 2020, en ökning med 250 miljoner kronor jämfört med föregående prognos.

Swedbank har också beslutat att öka insatserna för att motverka effekterna av covid-19-pandemin för sina kunder. Dessa satsningar består bland annat av ökad tillgänglighet i kanaler som inte kräver fysiska möten, som telefonbanken och de digitala kanalerna. Dessutom ökar Swedbank kapaciteten och stärker stabiliteten i sina IT-system för att hantera den ökade datatrafiken.

”Sammantaget beräknar vi att detta kommer att öka kostnaderna för 2020 med cirka 250 miljoner kronor”, heter det.

Samtidigt leder försvagningen av den svenska kronan till nominellt stigande kostnader. Baserat på valutakurser vid utgången av första kvartalet uppskattas helårseffekten uppgå till cirka 250 miljoner kronor.

”Vi vill samtidigt påminna om att en svagare krona är positivt för bankens nettoresultat”, heter det.

Sammantaget förväntas totala kostnaderna för helåret 2020 alltså uppgå till cirka 21,5 miljarder kronor, exklusive sanktionsavgiften på 4 miljarder kronor från Finansinspektionen.

Foto: Shutterstock
Aktier
Här är analytikernas aktiefavoriter i sommar
Foto: AP/TT
Wall street
Brett ned i New York
Portföljen
Snabb revansch för portföljen
Stockholmsbörsen
Nedgången mildrades vid stängningenDefensiva aktier höll emot bäst
Aktier
Spararna återvänder till folkaktiernaInvestor månadens mest köpta aktie
Aktier
Veckans mest blankade aktier
Analyser
Nokias rapport rosas av UBS, Kepler och Nordea
30/7
Trading Direkt med dagens börsnyheter och teknisk analys
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska köprekar
Foto: Copyright (c) 2018 nyker/Shutterstock. No use without permission.
Asien
Nya börsfall i Asien
Fonder
Sverigefonder i topp i juliPrivatspararna säljer ut sina Kinafonder
Aktier
Kapitalförvaltaren: Aktier att köpa just nu”Fortsatt bekväm med att äga aktier”
Analys
Investmentbank sänker Oncopeptides riktkurs med 75 procent
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Securitas slog förväntningarna
Foto: Shutterstock
Rapport
Något under förväntan för Millicom
Konjunk
KI:s barometerindikator: Högsta värdet hittills
Foto: istockphoto
Rapport
Nokia krossar analytikernas förväntningarDubblar resultatet jämfört med estimaten
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens köprekar
Foto: Shutterstock
Sektor
Förvaltaren om Kina: Återgång till klassisk socialism"Bolagsägare skänker bort börsposter för att slippa granskning"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Något bättre än väntat för Astra ZenecaProduktförsäljningen ökade 33 procent
Foto: istockphoto
Rapport
Klart bättre än väntat från Lundin Mining
USA
USA: Senaten enad om det stora infrastrukturpaketet
Räntan
Fed lämnar räntan oförändradÄndrar inte heller obligationsköpen
Köptips
AFV: En aktie att köpa
Foto: istockphoto
Bostad
Danske: Kraftigt fall för bopriserna i Stockholm"Temporär sättning"