Pensionärer är den grupp som har bäst finansiell hälsa, trots lägre inkomster, enligt Swedbank.

Privatekonomi Trots bistra ekonomiska tider med stigande boräntor och hög inflation är svenskarnas finansiella hälsa fortsatt god. Bäst är den hos pensionärerna, visar ett nytt index från Swedbank. 

Nya undersökningar från Swedbank visar att drygt tre av fyra svenskar har en god finansiell hälsa. Det innebär att man har högre inkomster än utgifter, en bra nivå på sitt sparande, en hanterbar skuldnivå och de försäkringar som behövs för en trygg privatekonomi. Dessutom har man tillräcklig kunskap för att kunna fatta bra ekonomiska beslut, förklarar banken i ett pressmeddelande. 

”Det är över lag en positiv bild av den finansiella hälsan i Sverige. Många hushåll har också haft goda ekonomiska marginaler under de senaste åren, vilket gör att det generellt finns motståndskraft för de ekonomiskt prövande tider vi är i just nu”, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank, i en kommentar. 

Hon är dock något oroad över att kvinnorna sticker ut bland den fjärdedel av svenskarna som har sämre finansiell hälsa. 

Bland annat visar resultaten av bankens undersökningar att betydligt fler kvinnor än män inte känner sig trygga med att klara sig på egen hand ekonomiskt. 

”Kvinnor känner också i mycket större utsträckning oro och skam kring sin privatekonomi”, skriver Swedbank. 

Pensionärer är samtidigt den grupp som har bäst finansiell hälsa, trots lägre inkomster. Högre inkomst innebär ofta större ekonomiska marginaler, men pensionärerna visar att det går att ha en god finansiell hälsa utan en hög lön, påpekar Swedbank. 

Exempelvis väger pensionärerna upp de lägre inkomsterna med ett högre sparande, lägre skulder och bra försäkringar.

”En del verkar ha en sämre finansiell hälsa lite i onödan. Så klart är det lättare att till exempel sätta undan till ett sparande om man har marginaler i sin ekonomi, men även kunskap och kontroll över privatekonomin spelar roll för den finansiella hälsan. Att göra en budget och få koll på sina utgifter är ett bra första steg”, kommenterar Madelén Falkenhäll.