Aktie Swedbank får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor med anledning av att banken har haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet.

Det framgår av ett pressmeddelande från Finansinspektionen där det hänvisas till resultatet av de två parallella undersökningarna av moderbolaget Swedbank AB och dess dotterbolag i Estland som har genomförts av svenska Finansinspektionen (FI) och estniska Finantsinspektsioon.

Myndigheterna bedömer att sanktionen och föreläggandet inte äventyrar bankens nuvarande verksamhet eller dess kunder. Banken är välkapitaliserad och har en god likviditetstäckningsgrad, enligt myndigheterna.

Estniska Finantsinspektsioon har utfärdat ett föreläggande som innebär att Swedbanks estniska dotterbolag måste vidta åtgärder för att förbättra sina system för att motverka penningtvättsrisker eftersom de nuvarande inte uppfyller kraven i penningtvättsregelverken.

Banken investerade enligt den estniska undersökningen inte tillräckligt i förebyggande åtgärder. Bankkoncernen fattade beslut som tillät affärer med högriskkunder utan att ha tillräckliga system och kontroller på plats och utan fullständig kunskap om vilka penningtvättsrisker som dessa kunder innebar.

”En brottsutredning i Estland kommer att fastställa om penningtvätt eller andra kriminella aktiviteter har förekommit”, uppges det i pressmeddelandet.

Den svenska undersökningen slår fast att Swedbank AB har haft stora brister i sin styrning och kontroll av arbetet att motverka penningtvätt i de baltiska dotterbankerna.

”Banken har haft otillräcklig riskmedvetenhet och även otillräckliga processer, rutiner och kontrollsystem när det gäller att hantera riskerna för penningtvätt. Den baltiska verksamheten har även saknat tillräckliga resurser för att motverka penningtvätt”, skriver FI.

Enligt undersökningen har Swedbanks moderbolag haft kännedom om misstänkt penningtvätt i Baltikum, men har trots flera interna och externa rapporter som har varnat för brister vidtagit lämpliga och tillräckliga åtgärder.

”FI har också upptäckt flera exempel på hur banken har undanhållit dokumentation och information från FI som i efterhand visar på det allvarliga läget. Detta har även den estniska tillsynsmyndigheten funnit i sin undersökning”, heter det vidare.

”Vår undersökning visar att den svenska ledningen inte hanterade riskerna för penningtvätt i den baltiska verksamheten på ett effektivt sätt. Det är också mycket bekymmersamt att banken vid flera tillfällen undanhöll information från FI som skulle ha visat på allvaret och omfattningen av problemen”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Myndigheten har även undersökt hur Swedbanks svenska verksamhet har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken.

Enligt undersökningen har banken haft brister i sin riskklassificering av kunder och i sin övervakning av transaktioner. FI:s slutsats blir därför att banken inte har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken i sin svenska verksamhet.

Frågan om penningtvätt eller andra kriminella aktiviteter har ägt rum i Swedbanks estniska verksamhet utreds för närvarande av den estniska åklagarmyndigheten. Eftersom man inte kan bli dömd två gånger för samma brott i Estland avslutade Finantsinspektsioon delar av sin undersökning i november så att åklagare kunde fortsätta med brottsutredningen.

Kunde ha blivit värre

Finansinspektionen (FI) fastslår i sitt Swedbank-beslut på torsdagen utifrån bedömningar kring nuvarande och tidigare regelverk att myndigheten maximalt hade kunnat ge banken en sanktionsavgift på 5,62 miljarder kronor.

FI:S undersökning av Swedbanks arbete mot penningtvätt resulterade i en varning och en sanktionsavgift på 4 miljarder kronor. Myndigheten fastställde alltså sanktionsavgiften till cirka 71 procent av den bedömda maximala avgiften.

Taket för sanktionsavgiften enligt äldre bestämmelser uppgick till 5,21 miljarder kronor och enligt nya bestämmelser till 6,04 miljarder kronor. Medelvärdet av dessa belopp uppgår till 5,62 miljarder kronor, vilket Finansinspektionen efter ett antal resonemang om bland annat när överträdelserna begicks bedömer som taket för sanktionsavgiften.

Eftersom Finansinspektionen bedömde vissa av Swedbanks överträdelser som allvarliga hade myndigheten att överväga att återkalla Swedbanks tillstånd.

”Att återkalla tillståndet för en bank är ett kraftigt ingripande och ett sådant ingripande får inte ske utan starka skäl. Enligt förarbetena bör varning kunna tillgripas när förutsättningar för återkallelse i och för sig finns men då varning i det särskilda fallet framstår som en tillräcklig åtgärd”, skriver myndigheten.

Finansinspektionen går igenom ett antal möjligheter till förmildrande omständigheter som kan göra att ingripandet stannar vid en varning, men finner inga sådana.

Däremot finns det ytterligare omständigheter som kan göra att varning framstår som en tillräcklig åtgärd, nämligen om banken inte kan befaras upprepa överträdelsen och att prognosen för banken därför är god, eller att man från bankens sida inte förstod bättre när överträdelsen skedde.

”Finansinspektionen konstaterar att det sammantaget framstår som att Swedbank har vidtagit och planerar att vidta åtgärder, som tillsammans med Finansinspektionens korrigering av Swedbanks missuppfattningar om bankens ansvar i vissa hänseenden, påtagligt minskar risken för nya eller likartade regelöverträdelser. Swedbank får också anses ha förmåga att genomföra åtgärderna. Finansinspektionen stannar därför för bedömningen att prognosen för att Swedbank ska åtgärda bristerna och i fortsättningen följa regelverket är så pass god att det är tillräckligt att meddela Swedbank en varning”, skriver myndigheten.

Alla regelefterlevnadsutmaningar är genom dagens besked dock inte hanterade för Swedbanks del. Bland annat pågår fortfarande en brottsutredning i Estland och frågan om eventuella brott mot amerikanska sanktioner har inte berörts av den nu avslutade FI-undersökningen.

Finansinspektionens beslut kan överklagas av Swedbank.

Aktie
Swedbank får böta 4 miljarderAllvarliga brister i arbetet mot penningtvätt
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Aktie
SKF: Viruset en betydande risk för verksamhetenMen omfattningen svår att bedöma
Sektor
Norska staten ger flygbolag stödSammanlagt 6 miljarder norska kronor
Foto: AP/TT
Wall Street
Slagigt på Wall Street
Börsen
Bred uppgång på Stockholmsbörsen
Aktie
Husqvarna sänker utdelningsförslaget
Aktier
Här är aktierna som privatspararna köpt i raset
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Aktiechatt
Fredag klockan 10: Aktiechatt med Marcus Hernhag
Fonder
FI i krismöte om företagsobligationsfonder"Uttagsstopp kan inte uteslutas"
Olja
Finansministern vill köpa olja för 20 miljarder dollar
Foto: Janerik Henriksson/TT
Aktie
H&M varslar 2000 anställda i Norge
Valuta
"Global dollarbrist stora temat på valutamarknaden"
Valuta
FED inför "swaplina" till RiksbankenÄven Norge får likviditetsstöd
Aktie
SEB drar tillbaka utdelningsförslagetSkjuter på stämman
Aktier
Carnegie: Första vågen börjar mattas av
19/3
Trading Direkt: Första dagen utan coronafall i Kina
Penningtvättshärvan
I dag avgörs Swedbanks ödeFI-beslut i penningtvätthärvan
Aktie
Fingerprint köper tillbaka egna aktier
Analyser
Flera nya köprekar bland analyserna
Analys
Kepler: Två svarta svanar drabbar Alfa Laval
Aktietips
En köpvärd aktie i coronakrisen
Aktie
Trelleborg nästan halverar utdelningsförslaget
NYSE
New York-börsen stänger fysiska handlargolvetTillåter enbart elektronisk handel
Coronakrisen
ECB lanserar nytt stödköpsprogramOmfattar 750 miljarder euro
Bostad
Valueguard: Så mycket rörde sig bopriserna i februari