Räntor De långa marknadsräntorna har toppat men väntas bestå på samma nivå under året. De korta räntorna väntas däremot stiga ytterligare, spår Swedbank i bankens senaste upplaga av Räntebladet.

Bankens analytiker konstaterar att marknadsräntor med längre löptider har sjunkit markant under inledningen av 2023. Under de senaste veckorna har de stabiliserats något och Swedbank räknar med att ”nuvarande räntenivåer i stort sett kommer att bestå under resten av detta år, även om marknaderna lär vara fortsatt volatila”.

Men samtidigt förväntar sig  nu Swedbank att Riksbanken höjer styrräntan med 50 punkter i februari och ytterligare 25 punkter i april. Det skulle innebära en styrränta på 3,50 procent.

”Vi reviderade upp denna prognos i Swedbank Economic Outlook mot bakgrund av den svaga kronan, hökaktiga signaler från ECB samt ett något högre inflationsutfall än vad Riksbanken räknat med. Därtill bidrar också att svensk ekonomi hittills har stått emot stigande räntor och inflation bättre än väntat. Vår prognos ligger nära marknadsförväntningarna men något högre än andra prognosmakare”, skriver Swedbank.

Höjd styrränta innebär också stigande tremånadersränta på bolån.

”Vi räknar med att de rörliga bolåneräntorna toppar på 4,25 procent under första halvåret för att därefter ligga relativt still och börja sjunka mot slutet av året. De bundna bolåneräntorna beräknas ligga kvar på nuvarande nivåer under året för att minska något under nästa år”, skriver Swedbank som också spår att räntesänkningar inleds nästa år när den ekonomiska aktiviteten har dämpats och inflationen fallit tillbaka.

Tabell: Swedbanks prognos för faktiska snitträntor på bolån

swedbank-rantor-30-jan
Källa: Swedbank