SWEDBANK: DANSKA FINANSTILSYNET KRÄVER NYA RUTINER MOT BROTT

2021-11-25 08:51:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet har beslutat att Swedbanks filial i Danmark ska anpassa processer och rutiner i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism för att fullt ut uppfylla lokala regelverk.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Finanstilsynets beslut handlar enligt banken om bristande rutiner och processer, inte om att det har förekommit penningtvätt eller terroristfinansiering i Swedbanks danska filial.

Enligt Mikael Björknert, chef för Svensk Bankverksamhet på Swedbank, har banken redan påbörjat arbetet med de åtgärder som Finanstilsynet efterlyser och man ska redovisa resultatet av den åtgärdsplan som kommer att genomföras inom tre månader.Direkt-SE