Placera De senaste veckornas optimism har svag förankring och riskerna är höga, menar Swedbank i februariupplagan av bankens investeringsstrategi.  Swedbank håller därför fast vid undervikten i aktier men höjer Europa till övervikt på bekostnad av USA.

Swedbanks strateger upplever att rädslan för centralbankerna, som helt styrde förra året, inte längre håller tillbaka optimismen.

Samtidigt har centralbankerna i sak inte ändrat sin kommunikation kring hur mycket räntorna kommer att höjas. I stället har marknaden tagit fasta på de tecken som tyder på att inflationen kommer falla tillbaka snabbt med räntesänkningar tidigare än vad centralbankerna i sig indikerar som påföljd, skriver Swedbank i februariupplagan av investeringsstrategin som publiceras på bankens placeringssajt Aktiellt. 

”Vi har en tid argumenterat för att marknaden kommer lämna oron för inflation och centralbanker för att i stället skifta fokus mot konjunkturoro och vinstosäkerhet. För stunden upplever vi att det första till stor del är det marknaden gjort samtidigt som den blundar för det andra, då det ser ut att ha skjutits lite framåt i tiden”, skriver Swedbank och fortsätter:

”Marknaden handlar till stor del redan på de av marknaden förväntade räntesänkningarna i kombination med att ekonomin skall parera en relativt kortvarig mjuklandning. Det här scenariot är förenat med mycket osäkerhet, och den ligger inte i dagens värdering enligt oss. Räntorna kan förbli högre för en längre period samtidigt som risken för konjunkturen är på nedsidan givet prissättningen”.

Sammantaget menar Swedbank att den senaste börsuppgången har gått lite över styr och banken behåller den taktiska undervikten i aktier.

”Vi respekterar den här typen av reaktion, men ser inte att den är väl fundamentalt förankrad eller uthållig. Risken för en kraftigare nedgång i global aktivitet och vinstutveckling kvarstår, och reflekteras inte i värderingsmultiplarna”, skriver Swedbank.

Men inom aktieslaget höjer banken Europa till övervikt samtidigt som USA sänks till undervikt.

”Förutom av värderingsskäl, gynnas den europeiska marknaden nu av fallande energipriser, ett relativt gott vinstmomentum, samt också av en del optimism kring återöppningen i Kina. Vi ser också att utvecklingen av euron relativt dollarn kan komma att gynna den europeiska avkastningen mätt i svenska kronor”, skriver Swedbank.

Samtidigt behåller banken den taktiska övervikten inom räntor men neutraliserar fördelningen mellan långa och korta marknadsräntor.

”Efter kraftiga nedgångar den senaste månaden är potentialen inte densamma som tidigare, men en sidledes ränteutveckling ger trots allt en bättre avkastning än den fallande aktiemarknad vi ser framför oss”, skriver Swedbank.

När det gäller företagsobligationer rekommenderar Swedbank en neutral allokering med fokus på kvalitet.  Marknaden prisar visserligen in ett snart slut på räntehöjningscykeln och många sänkningar under 2024, men vägen dit är kantad av frågetecken och en förvärrad konkursstatistik, menar Swedbank.

”Vi söker oss därför fortsatt till Investment Grade, bolag med hög kreditkvalitet, där avkastningen i relation till High Yield ligger i det övre spannet sett över de senaste åren”, skriver banken.