Boräntor De rörliga boräntorna toppar under början av 2023 och ligger kvar på samma nivå fram till slutet av året. Det spår Swedbank i bankens färska ränteprognos.

Swedbanks analytiker spår att Riksbanken höjer med 50 punkter i februari vilket innebär att styrräntan hamnar på 3,0 procent.

”Räntesänkningar påbörjas mot slutet av året då den ekonomiska aktiviteten har dämpats och inflationen fallit tillbaka. Det höga inflationsutfallet i december, tillsammans med den svaga kronan och hökaktiga signaler från ECB, gör dock att ytterligare någon räntehöjning under våren inte kan uteslutas”, skriver analytikerna i januariupplagan av Räntebladet.

Samtidigt skriver Swedbank ned prognosen för boräntorna eftersom Riksbankens höjningar fått ett mindre genomslag än väntat

”Enligt Finansinspektionen minskade bankernas så kallade bolånemarginaler påtagligt under 2022. Framöver antar vi oförändrade marginaler vilket innebär att bolåneräntorna följer den allmänna ränteutvecklingen. Vi räknar nu med att de rörliga bolåneräntorna toppar på 4,0 procent i början av året för att därefter ligga relativt still och börja sjunka först under nästa år”, skriver Swedbank.

Tabell: Swedbanks ränteprognos januari 2023. Bolåneräntorna avser faktiskt snitträntor (ej Swedbank)

swedbank-rantor-jan-16
Källa: Swedbank