Bostad Ännu fler och snabbare räntehöjningar från Riksbanken i kombination med en hög inflation och ett högt bostadsbyggande väntas få bostadsmarknaden kylas av och priserna att sjunka något under 2023. Det skriver Swedbank i ett marknadsbrev.

”Ännu högre bolåneräntor, hög inflation samt ett ökat utbud väger tyngre än stödet från en stark arbetsmarknad, demografiska faktorer och ändrade boendepreferenser”, skriver Swedbank.

De konstaterar att bostadsmarknaden redan visar tecken på att bromsa in, en utveckling som de tror fortsätter framöver. Prisuppgångarna väntas fortsätta dämpas i år och bostadspriserna gå ned något under 2023.