Placera Swedbank behåller övervikten i aktier i bankens investeringsstrategi för september, trots att det finns flera osäkerhetsfaktorer som kan skapa ”turbulens på kort sikt”. Aktiemarknaden styrs av förväntningar och de är just nu höga, konstaterar Mattias Isakson, chef för strategi och allokering på Swedbank.

Återhämtningen i ekonomin stödjer marknaderna, samtidigt som vinstförväntningarna fortsätter uppåt och räntorna ser ut att förbli låga, konstaterar Mattias Isakson.

Det bådar gott för börserna och bolagens resultatutveckling, även om leveransproblem orsakar vissa störningar. Det finns samtidigt osäkerhetsfaktorer som kan skapa turbulens på kort sikt, som spridningen av deltavarianten av coronaviruset, något mer dämpade tillväxtutsikter och osäkerhet kring centralbankers agerande.

”Kortsiktig korrigering”

– Men mörkare moln tornar upp sig, så vi anser att en kortsiktig korrigering vore nästintill lika naturlig, säger Mattias Isakson i ett pressmeddelande.

Sedan utbrottet av pandemin för ett och ett halvt år sedan har aktiemarknaden ”utvecklats exceptionellt väl efter det korta men mycket kraftiga fallet som skedde vid pandemins breda utbrott”.

”Utvecklingen går att förklara”

Många ifrågasätter de nuvarande nivåerna och undrar om de är ”försvarbara”. Men Swedbank anser att det finns förklaringar till utvecklingen, framför allt stimulanserna från centralbankerna och olika regeringar.

– Perioden har präglats av osäkerhet, samtidigt som stimulanser av alla de slag lagt grunden för en massiv återhämtning. Eftersom investerare alltid söker efter den högsta potentiella riskjusterade avkastningen så tycker vi att utvecklingen går att förklara. Utifrån det vi vet i dag och hur vi ser på framtiden så är nivåerna på börserna i sig inget att oroa sig för. Nivåerna tyder på optimism om framtiden, och den optimismen delar vi fullt ut, säger Mattias Isakson.

Några av de frågetecken som finns i ett kort perspektiv är framför allt ett antal brister som begränsar utbudet i industrin, som komponentbrister, försenade leveranser, nedstängda fabriker och brist på arbetskraft.

”Problemen av övergående karaktär”

Men Swedbank beskriver problemen som att de är av ”övergående karaktär”, och menar att de affärer som just nu inte kan genomföras blir av i ett senare skede i stället.

– Vi har länge haft tre grundplåtar i vår optimistiska syn på aktiemarknaden, den starka ekonomiska återhämtningen, den höga men rimligt förväntade vinsttillväxten och de låga räntorna. I grunden har detta resonemang inte förändrats. Det har inte kommit någon korrigering på mycket länge, men på tre till sex månaders sikt har vi en fortsatt övervikt i aktier. Vid en eventuell nedgång kommer vi sannolikt vara köpare och öka övervikten ytterligare, säger Mattias Isakson.

Regionmässigt behåller Swedbank en övervikt i Europa, vilket finansieras av en undervikt i Japan. Aktieövervikten totalt finansieras med i lika delar undervikt för räntor och krediter.