Börsen Swedbanks rekommendation om att investerare ska vara försiktiga med aktier står fast. De låga värderingarna trumfar ännu inte riskerna, enligt storbankens strategi- och allokeringschef Mattias Isaksson.

Trots de nedpressade kurserna fortsätter Swedbank med en neutral aktievikt. Storbanken behåller samtidigt övervikten i företagsobligationer inom ”Investment Grade”-kategorin, det vill säga utgivna av bolag med höga kreditbetyg. Satsningen på företagskrediter finansieras med en undervikt i statsobligationer. 

På det sättet sammanfattar Swedbanks strategi- och allokeringschef Mattias Isaksson storbankens investeringsstrategi för oktober.

När det gäller aktier blir den kommande rapportperioden ”en barometer på hur mycket som redan är inprisat i kurserna”, skriver Mattias Isaksson. Sedan årsskiftet har Stockholmsbörsens breda index, OMXSPI, rasat 30 procent. 

Swedbanks strategi- och allokeringschef konstaterar att prognoserna från bolag och analytiker har fortsatt att gå i en negativ riktning, men estimaten ser fortfarande ”väl optimistiska ut”, tillägger han. Detta utifrån det fortsatt höga kostnadsläget för bolagen och risken för ett större efterfrågefall.

Vid en första anblick ser aktievärderingarna ut att vara ”hyggligt låga”, men de osäkra framtidsutsikterna gör att det ännu inte handlar om nivåer som är ”tydligt attraktiva”, fortsätter Mattias Isaksson i den uppdaterade investeringsstrategin. 

– Även om en kursrekyl uppåt från de här nivåerna är fullt möjlig, saknar vi ännu tecken på att en uthållig botten är på plats, skriver han. 

Även regionalt förblir aktieallokeringen oförändrad. Det innebär att Swedbank fortsatt rekommenderar en övervikt i amerikanska aktier på bekostnad av Europa, som därmed underviktas. Övriga regioner neutralviktas.