Aktie Styrelsen för teknikkonsulten Sweco har beslutat att föreslå en ytterligare utdelning om 3:10 kronor per aktie. Styrelsen bedömer att marknadssituationen har stabiliserats och att bolaget därmed har förutsättningar för att genomföra en extra utdelning. 

Årsstämman den 23 april beslutade om en utdelning om 3:10 kronor per aktie, att jämföra med styrelsens ursprungliga förslag om en utdelning om 6:20 kronor per aktie. Nu delas alltså ytterligare 3:10 kronor per aktie ut.

Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 22 oktober. Utöver förslaget till utdelning kommer styrelsen även att lägga fram förslag om en aktiesplit i förhållandet 3:1.