Rapport Teknikkonsulten Sweco redovisar ett ebita-resultat på 849 miljoner kronor för det första kvartalet 2023. Analytikerna i Infronts sammanställning av sex analytikers estimat hade i snitt räknat med 803 miljoner kronor.

Ebita-marginalen uppgick till 11,9 procent mot förväntade 11,6 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 7.140 miljoner kronor. Här hade analytikerna väntat sig 6.949 miljoner kronor.

Debiteringsgraden blev 73,2 procent i kvartalet, vilket kan jämföras med 73,6 procent under motsvarande period året före.