SWECO: NÄSTAN ALLA AFFÄRSOMRÅDEN VISADE ORG TILLVÄXT 4 KV ENL VD

2023-02-09 07:28:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sju av åtta affärsområden inom teknikkonsulten Sweco redovisade organisk tillväxt under det fjärde kvartalet, medan samtliga affärsområden redovisade ett högre ebita-resultat för perioden.

Det skriver vd Åsa Bergman i rapporten.

"Sverige redovisade ett förbättrat resultat och en högre marginal, medan Danmark fortsatte att uppvisa ett starkt resultat och en imponerande utveckling av marginalerna. Norge, Belgien och Finland levererade också förbättrade marginaler, medan förbättringarna i Nederländerna, Storbritannien och Tyskland var mer måttliga", fortsätter Sweco-chefen.

Bolaget såg en positiv utveckling av arvoden och debiteringsgrad under kvartalet, samt ett fortsatt momentum för rekryteringen.

Den övergripande efterfrågan på bolagets tjänster förblev god och bolaget fortsatte att stärka orderboken, framhåller Åsa Bergman.Direkt-SE