Rapport Teknikkonsulten Swecos resultat och omsättning kom in något under analytikernas förväntningar. 

Sweco redovisar ett en nettoomsättning på 5.692 miljoner kronor för et fjärde kvartalet 2019. Här var 5.735 miljoner kronor väntat enligt Infronts sammanställning av analytikerestimat.

Ebita-resultatet blev 532 miljoner kronor, med en ebita-marginal på 9,4 procent. Här låg snittestimatet på 563 miljoner kronor respektive 9,8 procent.

Debiteringsgraden blev 74,6 procent under kvartalet.

En utdelning om 6:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (6:10). Väntat var här 6:10 kronor per aktie.