SWECO: HÖGSTA PRIORITET MÖTA LÖNEINFLATION MED HÖGRE PRIS - VD

2023-02-09 12:59:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sweco-aktien har handlats upp kraftigt på torsdagen efter bolagets rapport för det fjärde kvartalet, där rörelseresultatet och rörelsemarginalen var betydligt högre än analytikerna förväntat sig.

Arkitektur- och teknikkonsultbolagets vd Åsa Bergman gläder sig bland annat åt stark organisk tillväxt och en klart förbättrad marginal.

"Jag är också väldigt glad att se förbättringar inom alla affärsområden. Vi har god efterfrågan på våra tjänster och stärker orderboken genom att vinna projekt i alla våra länder, i en bra takt", säger hon till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt Sweco-vd:n är efterfrågan god framför allt inom energi, infrastruktur, industri och hållbarhetstjänster, medan den är fortsatt försvagad inom bostäder, och privata samt kommersiella fastigheter.

Åsa Bergman påpekar att Sweco under senare tid har flyttat kompetens från bostadssektorn och den privata fastighetsmarknaden till sjukhus, skolor, andra offentliga fastigheter och infrastruktur.

"Vi aviserade i tredje kvartalet aktiviteter i Sverige och Finland för att förbättra resultatet och vi ser viss effekt av det i det här kvartalet, vad gäller effektiviteten och en positiv inverkan på debiteringsgraden och på kostnadsutvecklingen. Här väntar vi oss en gradvis förbättring över tid", säger Åsa Bergman.

En av de viktigaste yttre faktorerna för Sweco just nu är enligt Åsa Bergman inflationen och löneutvecklingen, där bolaget under det gångna året har kunnat möta löneinflationen med ökade priser. Även specifikt under fjärde kvartalet har bolaget lyckats med detta, anser hon.

"Det är en av våra viktigaste prioriteringar framåt - att fokusera på att öka våra arvoden. Att vi har lyckats med det även under fjärde kvartalet visar att vi har bra förutsättningar framåt", säger Sweco-vd:n med tillägget att en stor del av bolagets kontrakt också har indexklausuler kopplade till sig.

Totalt genomförde Sweco under 2022 tolv förvärv. Åsa Bergman understryker att bolaget har en förvärvsstrategi som ska stärka den geografiska närvaron och tjänsteerbjudandet. Förvärv ska göras av två huvudsakliga skäl: dels för att etablera och stärka marknadsledande positioner, dels för att säkerställa att bolaget kan komplettera med kompetenser som behövs i Europa för den gröna omställningen.

"Samtliga affärsområden har en räcka av dialoger på marknaden med bolag som är intressanta för oss. Vi känner mer aktivitet på marknaden nu, än om jag går tillbaka till tiden för pandemin som tog ned aktiviteten", säger Åsa Bergman.

Omkring klockan 13 på torsdagen hade Sweco stigit 14 procent till 136 kronor på Stockholmsbörsen.Direkt-SE