Svolders tre aktiefavoriter

Publicerad 2017-03-09 12:54

Aktier Investmentbolaget Svolder fortsätter att slå sitt jämförelseindex där flera av bolagen som varit ankarinvesterare stigit kraftigt. Vd Ulf Hedlundh tror också att Svolder kommer att vara delaktig i flera nyintroduktioner under våren. Han pekar också på tre favoriter i portföljen som kan vara extra intressanta under 2017. 

Svolder med ett delat räkenskapsår lämnade på torsdagen sin andra delårsrapport från perioden december-februari. Och bolaget fortsätter att slå sitt jämförelseindex som är Carnegie Small Cap Return Index – den här perioden har bolagets substansvärde ökat med 15,7 procent och index med 7,7 procent.

Varför har det gått bra senaste tre månaderna? 

– Vi har en koncentrerad portfölj där det först och främst är två nya börsbolag, Troax och Garo, som haft en fin utveckling liksom två äldre innehav som Acando och New Wave. Utöver det har vi inte haft några riktiga djupdykningar heller i portföljen, säger Ulf Hedlundh.

Men det har också gått bra för bolaget och aktien under en längre tid?

– Ja, vi är utpräglade stockpickers och haft rätt typ av bolag i rätt sektorer som till exempel bygg och fordon. Dessutom har tillväxten varit bra på viktiga marknader för våra bolag som Sverige och Tyskland. 

– Dessutom har förvaltare som placerar i mindre bolag haft ett bra kapitalflöde senaste åren, på banken rekommenderar man gärna småbolagsfonder jämfört med de större Sverigefonderna.

Ni försöker att komma med som ankarinvesterare i nyintroduktioner, vilket varit mycket lönsamt? 

– Det har varit en bra marknad för introduktioner under en längre tid och det är ett bra sätt för oss att få tag i större poster – gärna över 100 miljoner i de bolag som vi gillar. Och vi kommer nog att delta i ytterligare några under våren samtidigt som det är viktigt påpeka att det nu kommer alltfler bolag av sämre kvalitet och där ägarna mer är intresserade av att sälja av än att få in nya pengar.

Om du skulle nämna tre bolag i er portfölj där du tror det finns en intressant utveckling i närtid?

Scandic Hotell. Storägaren EQT kommer sannolikt att sälja sitt återstående innehav under våren och det när det överhänget är borta kan köpintresset öka. Bolaget har också en intressant affärsmodell med rörliga hyror om beläggningen blir sämre, vilket innebär att Scandic inte är så konjunkturkänsligt som många tror.

Nordic Waterproofing. Med stabilt kassaflöde och låg skuldsättning finns det goda möjligheter att växa med förvärv. En erfaren ledning och en god konjunktur gör sitt till för att vi nyligen flaggat upp för att vi ökat vårt ägande. 

Boule Diagnostics. Ett bolag med lite högre risk som gått fantastiskt bra, men som nu backat tillbaka lite efter ett något svagare fjärde kvartal. Men deras starka försäljning av blodanalysmaskiner kommer generera en mycket god eftermarknad, vilket kommer visa sig under de kommande åren.

Hur ser du rent allmänt på börsläget – många menar att vi är nära toppen och att det nu bara kan gå nedåt?

– Vår uppfattning är att värderingarna är okej utifrån ett ränteperspektiv om inte räntorna skulle fortsätta att gå upp som de började göra i höstas. Men börsen har även gått upp, vilket gör att man ska vara ödmjuk inför vad som ligger framför oss. Men om inte räntorna stiger kraftigt bör de vinster som ska komma räcka för att vi inte ska stå för någon omedelbar större nedgång.