Svolders substansvärde 2022-06-23: 52 SEK per aktie

2022-06-27 07:58:00

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 29 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 33 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 52,08 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades i nivå med substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 74,20 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 42 procent i förhållande till substansvärdet.)

MFN