Notering Stenocares nyemission inför listning på Spotlight, övertecknades kraftigt.

Stenocares nyemission omfattar högst 18,6 miljoner danska kronor men tecknades till hela 402 miljoner kronor, inklusive teckningsåtagande, från totalt 11 812 tecknare.

Detta motsvarar en total teckningsgrad om cirka 2 161 procent och en teckningsgrad i den publika delen av nyemissionen, det vill säga den del som ej var skriftligen avtalad på förhand, om cirka 5 281 procent.

Första dag för handel i Stenocares aktier på Spotlight är beräknad att bli den 26 oktober 2018.