Fonder De varma börsvindarna fick de aktiva fondspararna att trycka på köpknappen i juli. Sverigefonder var den klart populäraste kategorin bland aktiefonder. 

I juli uppgick det totala nettosparandet i fonder till 14 miljarder kronor. Störst nettosparande uppvisade aktiefonder samt korta räntefonder med 5 miljarder till vardera fondtyp. Den samlade fondförmögenheten ökade under juli med 376 miljarder kronor och uppgick till 6.206 miljarder kronor vid slutet av månaden.

Det framgår av Fondbolagens förenings månadsstatistik.

Aktiefonder hade under juli nettoinsättningar på 5,0 miljarder och i korta räntefonder nettosparades 5,0 miljarder. Även i långa räntefonder och blandfonder gjordes nettoinsättningar, på 2,3 respektive 1,9 miljarder.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 24,7 miljarder kronor, varav 33,2 miljarder utgör nettouttag från aktiefonder.

”Juli summeras till en stark sparmånad med stigande börskurser och nästan 14 miljarder i nysparande på fondmarknaden. De varma börsvindarna fick de aktiva placerarna att trycka på köpknappen mer än någon annan månad i år, men riskaptiten varierar när fondtyp ska väljas. Vi ser övervägande köp i såväl aktiefonder som räntefonder och blandfonder … De två mest köpta kategorierna är de som står på varsin sida om riskskalan, aktiefonder och korta räntefonder. För aktiefonder är Sverigefonder mest populärt under månaden, ungefär var femte fondkrona allokeras dit”, kommenterar Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

fondkategorier-juli

aktiefonder-juli