Sverige går miste om många innovationer

Publicerad 2013-09-24 13:03

Sverige är ett av världens mest innovativa länder, men vi är mediokra på att utnyttja våra innovativa tillgångar. Det visar en internationell ranking från bland annat Cornell University i USA.

Sverige hamnar på andra plats i Global Innovation Index, GII, strax efter världsettan Schweiz. GII rankar världens länder med avseende på innovationsklimatet.

Men när det sedan gäller att utnyttja de innovativa tillgångarna och de möjligheter dessa ger placerar sig Sverige först på 55:e plats. Potentialen att förbättra det innovativa klimatet är med andra ord mycket stor. Med det innovativa klimatet menas i det här fallet till exempel patent och hanteringen av dem, kunskapsspridning, samt nya företag.

”Kraft bör riktas mot hindren”

– Kan vi förbättra vår innovativa output, till exempel via patent, kunskapsspridning och nya företag så kan vi nå vår innovativa potential. Kraft bör riktas mot att finna var hindren för innovation ligger och undanröja eller reducera dessa, säger Per Thulin, som är ekonomie doktor och verkar på Entreprenörskapsforum och KTH.

Det är han som har gjort analysen av rankingen i GII, samt publicerat resultatet i sin varje månad återkommande blogg ”Thulins Tabeller”.

September månads analys baseras bland annat på data från Cornell University i New York, samt WIPO, World Intellectual Property Organization, som rankar världens länder med avseende på innovation. 

Efter Schweiz och Sverige kommer Storbritannien. Både Finland och Danmark hamnar högt på listan, sjätte respektive nionde plats.

Halkar efter i effektivitet

Sverige rankas högt i både Innovation Input Index och i Innovation Output Index, men när kvoten mellan dessa – som visar hur pass effektivt länderna utnyttjar sina innovativa tillgångar – räknas fram placerar sig Sverige så långt ner på rankingen som plats 55.

En tolkning är att Sverige har mycket bra förutsättningar för innovation och att landet även genererar mycket innovativ output i absoluta tal, men när output ställs i förhållande till input är vi ganska dåliga, anser Per Thulin.