SVERIGE: FACKEN INOM INDUSTRIN STARTAR PRODUKTIVITETSPROJEKT

2021-10-06 11:33:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Facken inom industrin och Arenagruppen inleder ett projekt för att studera Sveriges produktivitet ur ett fackligt perspektiv. Forskingledare blir Daniel Lind, som närmast kommer från en tjänst som chefekonom vid fackförbundet Akavia.

"Vi vill öka kunskapsbasen och lyfta frågan om framtida svensk produktivitet, som tagits lite för given. Det handlar både om att lyfta fram grundläggande perspektiv och att lägga till mer fackliga frågor", säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Han säger att dessa fackliga perspektiv kan handla om samspelet mellan arbetsmiljö och produktivitet, liksom kopplingen till kompetensutveckling och livslångt lärande i arbetslivet samt social rörlighet och produktivitet.

"Det finns många perspektiv som saknats i diskussionen, som kollektivavtal och produktivitet liksom produktivitet och den samlade efterfrågan i ekonomin. Det finns många nya områden som inte studerats så mycket i Sverige. Det är nu 30 år sedan den statliga produktivitetsdelegations arbete slutfördes och mycket har hänt sedan dess, både ekonomiskt och politiskt", säger Daniel Lind.Direkt-SE