Aktie Förvaltarna av ODDO BHF Active Small Caps lyfter fram svenska Cellavision som ett bolag med goda förutsättningar för stark marginaltillväxt.

Fonden fokuserar på europeiska småbolag. Inte oväntat är exponeringen mot hemmamarknaden Frankrike störst i fonden. Men även svenska småbolag lockar och inte mindre än tre av de tio största innehaven är svenska.

I en månadsrapport lyfter förvaltarna fram det svenska blodanalysbolaget Cellavision som fortsätter uppvisa utmärkta tillväxtsiffror.

”Marknadspenetrationen i testlaboratorier för bolagets lösningar är fortfarande låg, vilket ger goda förutsättningar för stark marginaltillväxt”, skriver förvaltarna.

De pekar vidare på att Cellavision fortsätter investera i nya produkter, inklusive veterinärprodukter, samt expanderar geografiskt för att öka den totala adresserbara marknaden.

Förvaltarna ser Cellavisions senaste delårsrapport som ett bevis på bolagets framgångsrika strategi och goda tillväxtmöjligheter.

Bland fondens övriga toppinnehav finns Thule och Dustin. Det sistnämnda bolaget är för övrigt fondens näst största innehav.