Valuta Svenska folket är fortsatt emot ett svenskt medlemskap i euron. Det visar SCB:s undersökning av EU- och eurosympatier.

20,6 procent uppgav att de skulle rösta ja till euron om det var folkomröstning i november medan 63,5 procent uppgav att de skulle rösta nej. Det kan jämföras med 20,4 respektive 63,2 procent i maj. Förändringarna är inte statistiskt säkerställda.

I euroomröstningen i september 2003 fick ja-sidan 42,0 procent av rösterna medan nej-sidan fick 55,9 procent.

Samtidigt uppgav 57,5 procent att de är för ett svenskt EU-medlemskap, medan 15,9 procent är emot. Det kan jämföras med 56,4 respektive 17,1 procent i maj. Andelen emot har statistiskt säkerställt minskat.

9.190 personer tillfrågades mellan den 28 oktober och 25 november.

Bild: Eurosympatier

image