Svenskar sparar hellre än slösarFoto: Jupiterimages

Svenskar sparar hellre än slösar

Publicerad 2011-04-27 12:49

Svenskar är seriösa sparare med koll på sin ekonomi, enligt en ny undersökning. Trots detta har var fjärde svensk inga pengar på kontot i slutet av månaden.

En undersökning SBAB Bank låtit göra visar att svenskarna i grunden är ett sparande folk. Att svensken skulle vara en slösaktig person som sorglöst lever utan marginaler är en myt menar banken.

SBAB : s undersökning visar att den absoluta majoriteten av svenskarna har en seriös attityd till sparande . 94 procent tycker att det är viktigt att spara och 80 procent har en buffert som täcker oförutsedda utgifter. I genomsnitt är bufferten drygt 60 000 kronor. För närmare 40 procent av de svenska hushållen överstiger buffertsparandet 100 000 kronor.

Nio av tio som lever i parförhållande utan hemmavarande barn har en buffert. Bland ensamstående med hemmaboende barn har bara sex av tio en sparbuffert.

Att sparbufferten används till konsumtion är ett ovanligt fenomen. Totalt nio av tio använder sällan sin sparbuffert till konsumtion. Bland ensamstående med barn är siffran något högre.

I genomsnitt sparar svenska folket 9 300 kronor per år . 26 procent av männen sparar mer än 20 000 kronor per år, jämfört med 16 procent av kvinnorna.

Som väntat är det de ensamstående med barn som sparar minst: 7 100 kronor i genomsnitt per år. Men även inom denna grupp har 60 procent en sparbuffert som i snitt ligger på 46 000 kronor.

Det är dock långtifrån alla som har det gott ställt. Var fjärde svensk har inga pengar kvar på lönekontot när månaden är slut. 32 procent av kvinnorna och 22 procent av männen uppger detta . Bland de ensamstående med barn är siffran hela 45 procent.

Av de 20 procent som inte har någon buffert, anger 64 procent som skäl att de inte har råd med någon sådan. Det innebär att drygt var tionde svensk inte har råd med en buffert för oförutsedda utgifter.

Med stigande ålder sker en förbättring av ekonomin. I åldern 58-68 är det bara 15 procent som inte har pengar på kontot vid månadens slut.

Resultaten baseras på svar från 3 000 personer i åldrarna 15-75 .  

PRIVATA AFFÄRER