Svenskar sparar försiktigt

Publicerad 2009-12-17 10:25

Svenskar är försiktigare i sitt sparande än danskar och norrmän. Åtminstone om man tittar på kunderna hos Nordnet.

Nordnets nordiska sparbarometer visar att bankens svenska kunder har en lägre riskaptit än kunderna i de nordiska grannländerna Norge och Danmark. Undersökningen baseras på statistik från ett urval av bankens cirka 300 000 kunder och avser perioden augusti till oktober 2009.

– Det är tydligt att den svenska riskaptiten är låg, vilket går igen i såväl aktie- som fondandelen i portföljen som i belåningsgraden, säger Nordnets Sverigechef Johan Tidestad i en kommentar.

I Sverige ligger andelen aktier i portföljen på 61 procent, i Norge och Danmark ligger denna andel runt 90 procent. Däremot har svenskarna dubbelt så mycket kontanter i sina portföljer, tio procent jämfört med fem procent bland norrmän och danskar. Den genomsnittliga belåningsgraden för de svenska depåkunderna ligger på 4 procent, i Norge och Danmark ligger den runt tio procent.

Den största skillnaden finner man i andelen fonder i portföljen. Bland de svenska spararna ligger denna andel på 23 procent, jämfört med sex procent i Norge och Danmark.

– Svenskarna har utan tvekan en mer positiv inställning till fondsparande jämfört med övriga Norden, då en dryg femtedel av den svenska sparportföljen är investerad i fonder. Under hela året har nettoinflödet i aktiefonder varit stort, vilket förmodligen speglar en långsiktig positiv syn på marknadens utveckling, säger Johan Tidestad.

Tendensen i både Sverige och de övriga länderna är att tillväxtmarknadsfonder har stått för en stor del av sparandet.

Under mätperioden har den genomsnittliga svenska sparportföljen stigit från 155 000 kr till 235 000 kr, vilket beror på både kursuppgångar och positivt nettosparande från kundernas sida under hela året. Den genomsnittliga danska sparportföljen har ökat något mer i värde men den norska har däremot haft en sämre utveckling.  

Nordnet är klart störst i Sverige, där över hälften av kunderna finns. Därefter följer Finland, Norge och Danmark.

MAGNUS ERIKSSON, PRIVATA AFFÄRER