SVENSKA NYTTOBOSTÄDER: HYRESINTÄKTER 31 MLN KR 2 KV 2021

2021-08-25 08:39:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Svenska Nyttobostäder ökade hyresintäkterna till 31 miljoner kronor (21) i det andra kvartalet 2021.

Driftnettot var 24 miljoner kronor (18) och förvaltningsresultatet blev 5 miljoner kronor jämfört med 3 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

"Svenska Nyttobostäder fortsätter sin stabila utveckling och ökningarna beror på ett större fastighetsbestånd och förfinade marginaler. Under det tredje kvartalet växer portföljen ytterligare med tillträden i Kronan i Barkarby", skriver vd Tommy Johansson.

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 23 miljoner kronor.Direkt-SE